vui vẻ

english jansky

Tổng quan

Jansky (ký hiệu Jy ) là một đơn vị không SI của mật độ quang phổ, hay bức xạ quang phổ, được sử dụng đặc biệt trong thiên văn vô tuyến. Nó tương đương với 10 watt mỗi mét vuông mỗi hertz.
Mật độ từ thông hoặc thông lượng đơn sắc , S {\ displaystyle S}, của một nguồn là tích phân của bức xạ quang phổ, B {\ displaystyle B}, trên góc rắn của nguồn:
Thợ điện Mỹ. Người sáng lập thiên văn vô tuyến. Năm 1928, ông gia nhập Viện nghiên cứu điện thoại Bell và phát hiện ra sóng vô tuyến trong gần 24 giờ từ hướng của địa phương trong khi nghiên cứu các rối loạn giao tiếp vào năm 1931, và được trình bày trong bài báo năm 1933. Đơn vị <Jy> đại diện cho sức mạnh của sóng vô tuyến từ các thiên thể được đặt theo tên của anh ta.
→ Vật phẩm liên quan Kính viễn vọng vô tuyến