Chúc may mắn

english Good luck

Mã Lai Tiểu thuyết đặc sắc. Xuất bản năm 1885-97 (Meiji 18-30). Cả 8 tập đều không đầy đủ. Câu chuyện là một nội các độc lập ở Philadelphia. Tokai-san, người đã suy nghĩ về Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ, được dành riêng cho phong trào độc lập Ailen của Đảng Don Carlos Tây Ban Nha. (Koren) 2 Bi kịch của thiểu số yếu được kể lại. Mượn phong cách rực rỡ và thanh lịch với phong cách Trung Quốc làm căn cứ, chủ nghĩa lãng mạn chính trị được tìm kiếm để tự do và độc lập. Yano Ryukei Kinh Meiji cùng với Tiểu thuyết chính trị Là một kiệt tác.
Ai Maeda