lãng mạn

english romance

tóm lược

  • một chất lượng thú vị và bí ẩn (như một thời gian anh hùng hoặc phiêu lưu)
  • một cuốn tiểu thuyết liên quan đến các sự kiện lý tưởng hóa từ cuộc sống hàng ngày
  • một câu chuyện liên quan đến tình yêu
  • mối quan hệ giữa hai người yêu nhau

Tổng quan

Lãng mạn (từ Vulgar Latin rōmānicē "trong ngôn ngữ La Mã", nghĩa là "Latin") có thể đề cập đến:
Ở châu Âu thời trung cổ, nó đề cập đến một câu chuyện được viết bởi một từ lãng mạn tiếng lóng, cho những người viết bằng tiếng Latin. Bắt đầu với một câu chuyện lịch sử, nó dần trở thành một câu chuyện hư cấu đối xử với tình yêu và sự hào hiệp lịch sự. Lúc đầu là một câu thơ , sau này được viết bằng văn xuôi , trở thành một trong những người mẹ của tiểu thuyết . Ngày nay nó thường đề cập đến những câu chuyện miêu tả các vấn đề tình yêu.
Tiểu thuyết liên quan | Chủ nghĩa lãng mạn