Hojo Junko

english Hojo Junko

Tổng quan

Hōjō Tokiyori (北 条 時, ngày 29 tháng 6 năm 1227 - 24 tháng 12 năm 1263) là shikken thứ năm (nhiếp chính) của Mạc phủ Kamakura ở Nhật Bản.
Mạc phủ Kamakura là giám đốc điều hành thế hệ thứ năm. Con của ông Toki. Mẹ tôi là Matsushita Zen am. Ngay sau khi khánh thành năm 1246, âm mưu dưới ánh sáng của Nogoe Norikoshi (Nagoya) đã bị phá vỡ, và năm sau đó, ông Miura bị tiêu diệt ( trận Baoji ). Vào năm 1249, chúng tôi đã thu hút sự chú ýcố gắng kịp thời xét xử công bằng để phát triển chính phủ và phát triển quyền lực của ông Hojo. Ông ra ngoài và được gọi là ngôi đền thờ tốt nhất. Có một truyền thuyết rằng họ đã đi khắp các quốc giakiểm tra các vấn đề dân sự. Cây tre
→ Xem thêm Kagemori Adachi | Andong RenKiyoshi | Tera | Kenchoji | Trừng phạt | Dogen | Nichiren | thu hút như thế nào | lưỡi liềm [thị trấn] | Lanxi Daolong | đứng trước Masayasu dư luận