Liên minh Maratha

english Maratha alliance
Trong nửa đầu thế kỷ 18 - nửa đầu thế kỷ XIX, hiệp hội các kiến trúc sư phong kiến được thành lập xung quanh Thủ tướng của Vương quốc Malata Ấn Độ (paiseua). Đối lập với lực lượng Mughal, ông đang nắm giữ quyền bá chủ của tất cả Ấn Độ, nhưng mất quyền kiểm soát cuộc va chạm với người Anh trên đường 3 trong khoảng thời gian từ 1775 đến 1818 (chiến tranh Maratha). → HÔN NHÂN
→ Mục liên quan Colehapur | Nagpur | Trận Panipat | Pune | Chiến tranh bản thân | Laxmi Baie