Chìa khóa

english key

tóm lược

  • Luật sư và nhà thơ Hoa Kỳ, người đã viết một bài thơ sau khi chứng kiến cuộc tấn công của Anh vào Baltimore trong Chiến tranh năm 1812, bài thơ này sau đó đã được đặt thành âm nhạc và mang tên 'Biểu ngữ bị đốm' (1779-1843)

Tổng quan

Key có thể tham khảo:
Một nhà khoa học chính trị tại Hoa Kỳ. Giáo sư tại Đại học Harvard (1949 - 1951). Ông nổi tiếng về nghiên cứu về các đảng chính trị Hoa Kỳ. có một phong cách học tập theo kinh nghiệm và tả. Bài viết chính "Chính trị / Các đảng chính trị / Các tổ chức áp lực" "Chính trị ở miền Nam" "Giới thiệu về chính trị nhà nước Mỹ" "Ý kiến công chúng và dân chủ Mỹ".