Kai Manne Börji Siegbahn

english Kai Manne Börji Siegbahn


19184.20-
Nhà vật lý Thụy Điển.
Giáo sư đại học Uppsala.
Sinh raUppsala (với lý thuyết của Lund).
Con trai của K. Siegburn, người đã giành giải thưởng Nobel Vật lý năm 1924, đã lấy được bằng tại Đại học Stockholm vào năm 44. Sau khi làm việc tại Viện Vật lý Nobel, ông là giáo sư tại Đại học Uppsala ở '51 Viện Công nghệ Hoàng gia Stockholm. Ngoài Học viện Khoa học Hoàng gia ở Thụy Điển, ông còn là thành viên của học viện từ Na Uy, Hoa Kỳ, v.v. và là chủ tịch của Liên minh Vật lý thuần túy và ứng dụng quốc tế. Nhận giải thưởng Nobel về Vật lý với '81 N. Bloomberg, AL Sholow, cho nghiên cứu về quang phổ quang điện tử. Con trai thứ hai của ông, Hans Siegburn, cũng là một nhà nghiên cứu về quang phổ điện tử.