Fred Ebb

english Fred Ebb


1932.4.8-
Nhà thơ trữ tình Mỹ.
Sinh ra ở New York.
Tôi đã viết thơ trên Revue từ khoảng năm 1960. Chúng tôi làm việc cùng với nhà soạn nhạc John Kanda. Công việc đầu tiên của anh tại Combi là "Mối đe dọa đỏ, Hệ thực vật" ('65) và vị trí của anh trên Cabaret ('66) đã được cố định. Trong những năm gần đây, ông đã viết nhiều tác phẩm cho Liza Minelli. Các tác phẩm khác bao gồm "hát hạnh phúc" ('78), "Phụ nữ số 1 (Mizu)" ('81) và "Liên kết" ('84).