Gene Eugene Zion

english Gene Eugene Zion


1913-1975
Thiết kế đồ họa và nhà văn sách ảnh ở Hoa Kỳ.
Giành chiến thắng trong cuộc thi Poster quốc gia năm 1936. Đồng tác giả với họa sĩ và nhà thiết kế Bà MB Graham để tạo ra một cuốn sách ảnh dựa trên quan điểm và độ nhạy cảm của trẻ sơ sinh, và các tác phẩm chính của ông là "Dorenko Harry" ('56), "Áo len của Harry" ('58), " Harry của Umibe ('65).