Tiếng Khmer(Ngôn ngữ Campuchia)

english Khmer

tóm lược

  • ngôn ngữ Môn-Khmer được nói ở Campuchia
  • người bản địa hoặc cư dân Campuchia
Ngôn ngữ chủ yếu ở Campuchiaphân phốiThái Lan và Việt Nam. Cả Campuchia và. Mongu và Mong Khmer được hình thành, thuộc ngôn ngữ Austro Asian . Một ngôn ngữ quốc gia của Campuchia. Các ký tự Nam Ấn được sử dụng, có các tài liệu khắc từ thế kỷ thứ 7. Thứ tự từ mồ côi là chủ ngữ + động từ + đối tượng, bổ nghĩa + bổ nghĩa. Số lượng loa khoảng 9 triệu. → Khmer
Mặt hàng liên quan Thái