Albert L. Wynn

english Albert L. Wynn


1907.7,29-
Nhạc sĩ.
Sinh ra ở New Orleans, Louisiana.
Biểu diễn trong Bluebirds Kids đầu thập niên 1920 và dẫn dắt ban nhạc của anh ấy '26. Sau 'Sam Wooding' và 'Europe Tour' từ '29, cô biểu diễn trong các dàn nhạc như Sydney Beche, Carroll Dickerson và Fletcher Henderson. Trong những năm 40, anh ấy tự dohoạt động ở Chicago, và vào năm 56, anh ấy làm việc với Franz Jackson và trong '64 Little Brother Montgomery.