Kanji

english Kanji
Một phật tử thuộc trường phái Keio trong thời Kamakura. Tôi sẽ nói với anh ta rằng đó là con của đứa con thứ hai của Shugyo, nhưng không rõ ràng. Theo Zeng Khánh , ông đã tham gia vào bức tượng hoàng gia Renashima của hoàng gia Renja (hoàn thành năm 1254 năm), và năm 1256, ông qua đời sau cái chết của Zengyei, do một anh hùng lãnh đạo. Đền Jikoji năm 1275 Tượng Aizen là tác phẩm cuối cùng mà anh biết bây giờ. Mặc dù sự phóng đại và phức tạp của chủ nghĩa hiện thực có phần nổi bật trong phong cách, nhưng đó là nhà văn cuối cùng không làm trái với truyền thống của Shingaku / Zankei.
Vật phẩm liên quan Kamakura