Hugh Lawson

english Hugh Lawson


1935-
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Detroit, Michigan.
Năm 1956, anh ra mắt trong một nhóm Youssef Latif và dành phần còn lại của thập niên 70 dưới Latif. Tham gia '72 Dàn hợp xướng Piano và nghe vở kịch tuyệt vời trong hai album. Từ giữa năm 70, ông đã lãnh đạo bộ ba của riêng mình và tập trung vào New York. "Sáo vàng", "Youssef lateef", "Hand Scapes" và "Hand Scapes II" là những tác phẩm tiêu biểu.