Đổ

english Shed

tóm lược

  • một nhà phụ với một câu chuyện duy nhất, được sử dụng để trú ẩn hoặc lưu trữ
Vật liệu của bông gòn. Thời tiết lạnh lẽo được mặc bởi những người bình thường như một chiếc áo lót. Trong thời Edo, nhiều bông đã được sử dụng, một số bông dày được đặt trong đó, một số khâu để ngăn bông di chuyển từ trên cao.