John Huston

english John Huston

tóm lược

  • Nhà sản xuất phim Hoa Kỳ sinh ra ở Hoa Kỳ nhưng là công dân Ireland sau năm 1964 (1906-1987)


1906.8.5-1987
Đạo diễn phim Mỹ.
Missouri-Nevada sinh ra.
Cha tôi là một diễn viên, Walter Houston, một diễn viên, một phóng viên, và định cư ở Hollywood vào năm 1938. Ông xuất hiện lần đầu với tư cách đạo diễn tại "Pháo đài Malta" vào năm 41, và giành được "Giải thưởng học viện" và "Giải thưởng màn hình" cho "Vàng" ('48). Ngoài ra, còn có "Key Largo" ('48), "Hakuho" ('56), "Any" ('82) và hài cốt "Người chết" ('87).