nhuộm trực tiếp

english direct dye

tóm lược

  • thuốc nhuộm có ái lực cao đối với sợi cellulose (bông hoặc tơ nhân tạo, v.v.)
Thuốc nhuộm hòa tan trong nước không cần chất gắn màu và được nhuộm trực tiếp. Congo đỏnhiều trong số chúng là thuốc nhuộm azo với nhóm azo -N = N- trong phân tử và đã được sử dụng để nhuộm bông và các loại khác. Mặc dù cách nhuộm rất đơn giản, nhưng nó thường yếu trước ánh sáng mặt trời và giặt, và màu sắc của nó không rõ ràng. Công nghiệp, các phương pháp xử lý sau khác nhau được thực hiện để làm cho thuốc nhuộm mạnh mẽ. Thuốc nhuộm trực tiếp cao cấp có chứa đồngcrôm trong phân tử cũng có sẵn trên thị trường.
→ Các mặt hàng liên quan Thuốc nhuộm