Kashiwagi Ryotei

english Kashiwagi Ryotei

Một nhà thơ Trung Quốc từ cuối thời Edo. Người Edo. Tên là, nhân vật là Eiji và Ryotei là vấn đề. Ông được sinh ra trong một nhà mộc của một nhà cung cấp Mạc phủ, nhưng sau đó đã từ bỏ công việc kinh doanh của gia đình mình cho một người và đứng như một nhà thơ. 1786 (Mười tháng 6) Kansai Ichikawa Sau khi nghiên cứu phong cách thơ của thơ Nanban bắt đầu trở nên phổ biến từ chiếc lồng, ông trở thành một thành viên hàng đầu của Ekosha, do Kansai chủ trì, cùng với Phật Okubo và Kikuchi Gozan. Kể từ năm 1994 (Kansei 6), nó đã là một lịch sử thường xuyên của nhiều người khác nhau và có nhiều người ở những nơi như Shinano, Echigo và Ise hơn ở Edo. Bất kể tính cách của anh ta là gì, anh ta chuyển từ màn hình gấp về phía nam sang phong cách thơ và chuyển sang một phong cách thơ Đường thích hợp với phẩm chất của anh ta. Tập thơ bao gồm bộ sưu tập đầu tiên của các bản thảo Ryotei Yamajin và các bản thảo Ryotei Yamato.
Tatsuo Hino