Arthur Heygate Mackmurdo

english Arthur Heygate Mackmurdo


1851.1.12-1942.3.15
Kiến trúc sư người Anh, nhà thiết kế trang trí.
Sinh ra tại các Giám mục Wickham ở Essex.
Sau khi học tại trường soạn thảo của Ruskin ở Oxford và đi du lịch đến Ruskin và Ý, ông đã mở ở London vào năm 1875. Thiết kế một ngôi nhà theo phong cách tương tự như buổi trình diễn của Norman. Kết bạn với William Morris. Năm 1882, ông thành lập một xưởng thủ công tương tự như sóc. Xuất bản "Sở thích ngựa" vào năm 1884. Bức tranh cửa của "Nhà thờ thành phố Ren" xuất bản năm 1883, bàn triển lãm của Hội chợ triển lãm quốc tế Liverpool, cho thấy một thiết kế đường cong sẽ dẫn dắt Art Nouveau. Kiến trúc từ năm 1890 chịu ảnh hưởng của Ren, làm phong phú hương vị Ý.