Truyền thuyết Arthurian

english Arthurian legend

tóm lược

  • huyền thoại về vua Arthur và triều đình của ông tại Camelot
Một câu chuyện về Celtic Arthur King Arthur. Có vẻ như một anh hùng tên Arthur thực sự tồn tại vào khoảng thế kỷ thứ 5, nhưng con số đó được hình thành độc quyền trong truyền thuyết. Nhiều câu chuyện về các hiệp sĩ của các vị vua (hiệp sĩ Bàn tròn ), bao gồm cả Lancelot, Tristan và Isolde , huyền thoại Chén Thánh của Gharadhad và Gawain , v.v., người đang yêu Nữ hoàng Guinea. Nhiều tác phẩm văn học đã được thực hiện bằng tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh, v.v., bao gồm cả được viết trong cuốn "Lịch sử của vua Anh" của Jeffrey ở thế kỷ 12 (Clementian de Troy, Wolfram von · Eschenbaja, Mallory, v.v.) như âm nhạc, phim ảnhtranh vẽ.
Vật phẩm liên quan Cretian de Trois | Tiểu thuyết | Tennyson | Hartmann | Boiald | Trung tâm thương mại