Adam [anh trai]

english Adam [brother]
Kiến trúc sư tân cổ điển Anh, anh trai của nhà thiết kế nội thất. Tôi đã nghiên cứu các tàn tích La MãÝ và cũng có bạn với Piranesi. Anh Robert Robert Adam [1728-1792], được thiết kế bởi sự hợp tác với anh trai James James Adam [1732-1794], có một bố cục nhẹ nhàng và rực rỡ, được gọi là phong cách Adam, vào cuối thế kỷ 18 ảnh hưởng đến kiến trúc.
Chủ đề liên quan