Crouch Stanley

english Stanley Crouch


19451.12,14-
Nhà văn người Mỹ, tay trống.
Sinh ra ở Los Angeles.
Năm 20 tuổi, anh bắt đầu chơi trống với Jane Cortez. Năm 1967, ông thành lập Bộ tứ với Arthur Price. Anh ấy đã hoạt động trong "Black, Music Coffality" trong sáu năm kể từ '69 khi đang giảng bài tại Đại học Claremont, và đã biểu diễn cùng James Newtonnhững người khác. Tôi đã đến New York vào năm 75 với David Murray 3 và phụ trách một chuyên mục jazz trên giấy thoại. Ngoài ra còn có một loạt các "huyền thoại Marsalis" được đăng nối tiếp trên giấy jazz mới.