Louis Joséph Raphaël Collin

english Louis Joséph Raphaël Collin


1850.6.17-1916.10.20
Họa sĩ người Pháp.
Sinh ra ở Paris.
học với Bouguereau và Kabanel tại Ecole de Beaux Arts. Năm 1873, thẩm mỹ viện "Ngủ" đã được chọn và ra mắt dưới dạng bảng hình ảnh. Sau đó, triển lãm salon "mùa hè" và "katsuki" trở nên phổ biến. Grand Prix đã được trao tại Hội chợ quốc tế Paris 1889. Trở thành giáo sư trường nghệ thuật tại trường học tại nhà vào năm 1902. Thành công xã hội với tư cách là một họa sĩ học thuật và chiết trung. Ông là giáo viên của Kuroda Seokiru và Okada Saburosuke, người cũng có ảnh hưởng đến các bộ phim nước ngoài hiện đại của Nhật Bản. Các tác phẩm đại diện, như "Bài hát", "tại bãi biển".