Ed Soph

english Ed Soph


19453,21-
Tay trống người Mỹ.
Sinh ra ở Colorado, California.
Còn được gọi là Edward (Ed) B. Soph.
Học trống từ Elder Molly năm 1960 và học tại Đại học North Texas năm '63. Biểu diễn Dàn nhạc Stan Kenton '66 năm và Dàn nhạc Woody Harman '68 năm. Anh ta trở thành một người làm việc tự do vào năm 74 và biểu diễn cùng Clark TerryChris Connor, và sau đó với Joe Henderson và Dave Reeveman. Tay trống của ban nhạc lớn chịu ảnh hưởng của Baby Dods, Zuti Singleton và Roy Haynes.