máy bay phản lực

english objet
Ban đầu bằng tiếng Pháp, dành cho các đối tượng (đồ vật, đồ vật), chống lại Sugar sujet (chủ đề, chủ đề). Trong nghệ thuật thế kỷ 20, nó có một ý nghĩa đặc biệt và đề cập đến khía cạnh khách quan của sự vật xuất hiện khi ý nghĩa hoặc việc sử dụng được thực hiện hàng ngày bị loại bỏ, đặc biệt chú ý đến giá trị thi pháp và hình thức của nó. Tác phẩm nghệ thuật nhô ra từ các hình thức điêu khắc truyền thống cũng được gọi là đồ vật. Duchamp được công nhận như đã được trưng bày trong triển lãm <làm sẵn (làm sẵn)> kể từ khi đi vệ sinh, sự công nhận này đã được làm sâu sắc thêm bởi chủ nghĩa siêu thực.
→ Xem thêm Cornell | Giacometti | Judd | Dada | Nghệ thuật đại chúng | Người đàn ông Ray