Joe Smith

english Joe Smith


1902.6.28-1937.12.
Người chơi kèn Mỹ.
Sinh raOhio Phát lại.
Còn được gọi là Jesus C. Smith.
Sau khi làm việc với Dàn nhạc Kaiser Marshall, anh và em trai Smith và Russell đã tham gia Dàn nhạc Fletcher Henderson cho đến năm 1920-28, trong khi anh cũng đi cùng Ma Rayney, Ethel Waters và các ca sĩ nhạc blues khác. Sau khi tham gia Công cụ hái bông của Mikini, anh trở lại Dàn nhạc Henderson vào cuối 30 '. Các tác phẩm đại diện bao gồm "Fletcher Henderson Story / Fletcher Henderson" (CBS).