Albert Edelfelt

english Albert Edelfelt


1854.7,21-1905.8,18
Họa sĩ Phần Lan.
Sinh ra gần Borgo.
Học tại Antwerppen và Nghệ thuật Ecole de Beaux ở Paris. Là một nghệ sĩ phát sáng tự nhiên theo phong cách bastian-le-vage, ông đã vẽ chân dung của một loạt các tác phẩm bao gồm cuộc sống nông nghiệp và đánh của vùng Karelia, cũng như Pasteur. Ông cũng vẽ minh họa các tác phẩm văn học.