Walter Bèneke

english Walter Bèneke


1930-
Nhà ngoại giao El Salvador.
Cựu Đại sứ tại El Salvador.
Sau khi làm Thư ký của Đại sứ quán Tây Đức vào năm 1955-58, ông trở thành Tổng lãnh sự Tokyo vào năm 59. Kể từ đó, ông là Đại sứ Nhật Bản đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 60, và sau đó là Đại sứ tại Nhật Bản vào năm '63.