nhạc jazz hiện đại

english modern jazz

tóm lược

  • bất kỳ phong cách nhạc jazz nào xuất hiện sau năm 1940
Đây là một thuật ngữ đề cập rộng rãi đến phong cách nhạc jazz mang dòng chảy của bop vào những năm 1940, nó đã thay đổi đáng kể cả nhạc jazz truyền thống và đương đại cả về nội dung và phong cách, thường bao gồm cả nhạc jazz mát mẻ và bop cứng.
→ Vật phẩm liên quan Evans | Ellington | Jarrett | Davis | Tom Tom | Bột giấy | Parker | Bourne | Nhà sư