William Tyrone Guthrie

english William Tyrone Guthrie


1900-1971
Giám đốc người Anh.
Sinh ra ở Cambridge.
Ông đã hoạt động như một đạo diễn trong thời gian học đại học, và đã thực hiện các vở kịch của ShakespeareLondon từ những năm 1930, và vào năm 53, ông đã thành lập Liên hoan Shakespeare có trụ sở tại nhà hát của Giorgford, Canada. Năm '63, ông trở thành giám đốc của Nhà hát Tyrone Guthrie ở Minneapolis và chỉ đạo nhiều tác phẩm kinh điển trong đó có Shakespeare. Chúng tôi hồi sinh vở kịch đương đại trên sân khấu nhô ra và được đặc trưng bởi một cảnh đám đông hoạt hình. Ông được trao danh hiệu Ngài năm '61.