Mark Soskin

english Mark Soskin


1953.7.12-
Mỹ biểu diễn.
Sinh ra ở Brooklyn, New York.
Năm 7 tuổi, anh học piano, nghe McCoy Tyner và bắt đầu thích nhạc jazz, và chịu ảnh hưởng của Cedar Walton và Kenny Barron. Sau khi tốt nghiệp đại học, học tại Berklee College of Music và chuyển đến San Francisco vào năm 75. Cùng với Eddie Henderson và Julian Priester, anh gia nhập ban nhạc Billy Cobham vào năm '76 và sau đó tham gia tour diễn CBS All Stars. Đã tham gia '78 'Đừng dừng ghi âm của Công ty và trở thành thành viên thường xuyên của nhóm Rollins. Ghi lại "Tầm nhìn nhịp điệu", nhà lãnh đạo đầu tiên trong '79.