ngã ba pn

english p-n junction

tóm lược

  • đường giao nhau giữa chất bán dẫn loại p và chất bán dẫn loại n
    • một ngã ba pn đã đánh dấu đặc điểm chỉnh lưu
Có nghĩa là một tinh thể bán dẫn có loại p ở một bên và loại n ở phía bên kia với mặt phẳng tiếp giáp làm ranh giới. Một diode tiếp giáp pn với các điện cực ở cả hai đầu được gọi là một diode tiếp giáp pn. Khi một điện áp dương được đặt vào phía p và một điện áp âm được đặt vào phía n, các lỗ trống ở vùng p và các electron ở vùng n nằm ở các vùng đối diện Dòng điện chạy từ phía p sang phía n. Điều này được gọi là hướng chuyển tiếp. Khi cách áp dụng điện áp được đảo ngược (hướng ngược lại), hầu như khôngdòng điện để nó có thể được chỉnh lưu như một ống diode. Một bóng bán dẫn sử dụng tiếp giáp pnp hoặc npn là một bóng bán dẫn .
Chất bán dẫn loại n liên quan | diode điện dung biến | pin hạt nhân | Diode | diode đường hầm | đi-ốt phát sáng | chất bán dẫn | bán dẫn loại p