Maren Jensen

english Maren Jensen


1956-
Nữ diễn viên người Mỹ.
Sinh ra tại Glendale, California.
Ông học chuyên ngành sân khấu trong ba năm tại UCLA và xuất hiện trong nhà hát sinh viên, đồng thời làm người mẫu cho "Cosmopolitan" và "Seventeen". Xuất hiện trong loạt phim truyền hình "Hardy Boy" và "Space Carrier Galactica" năm 1978, và ra mắt trong bộ phim "Bão" ('79), và trong "Cậu bé và sói" ('81).