Rafael Yockteng

english Rafael Yockteng
Chức danh công việc
Họa sĩ minh họa

Sinh nhật
1976

Nơi sinh
Peru

Người chiến thắng giải thưởng
Giải thưởng Shore of the Wind (2007) "Trên đường"

Nghề nghiệp
Sau khi thiết kế đồ họa, vẽ tranh minh họa. Tôi làm việc trên một cuốn sách ảnh với một nhà văn từ Mỹ Latinh. Cuốn sách ảnh đồng tác giả "Kakari-do" với Heiro-Vuitrago đã giành giải thưởng Windside năm 2007 của Fondo de Curtoula economica ở Mexico. Các cuốn sách ảnh đồng tác giả khác như "Mass of Rain", "White Flowers", "Eloisa and Insects", v.v.