Mạch rắn(Mạch trạng thái rắn)

english Solid circuit
Mạch trạng thái rắn là tốt. Đề cập đến một thành phầnchức năng tương tự như một mạch điện tử bằng cách áp dụng các hiện tượng vật lý. IC là một ví dụ. Kích thước nhỏ và ổn định. cũng được sử dụng cho ý nghĩa của một mạch sử dụng một phần tử bán dẫn như bóng bán dẫn thay vì ống chân không.