Hendrikus J. Witteveen

english Hendrikus J. Witteveen


1921-
Chính trị gia Hà Lan.
Nguyên Phó Thủ tướng Hà Lan, nguyên Giám đốc điều hành IMF.
Ông là một giáo sư đại học cho đến 198-63. Ông là thượng nghị sĩ của đảng Tự do năm '58 -63 và là thành viên của Hạ viện năm '65 -73. Trong khi đó, ông giữ chức Bộ trưởng Tài chính trong các năm '63 -65, '67 -71 và giữ chức Phó Thủ tướng vào năm '67 -71. Phục vụ như Giám đốc điều hành IMF cho đến '73 -78. Đến thăm Nhật Bản vào năm 74.