ủy thác

english entrechat
Trong điệu nhảy cổ điển, nó có nghĩa là một chuyển động làm cho một cơ thể theo chiều dọc và nhảy và bắt chéo cả hai chân trong khi nhảy lên không trung. Tùy thuộc vào số lượng giao cắt, nó được gọi là Anthurcia Gia súc (4 lần), Anthurcia Sis (6 lần). Anthursa · Yuit (8 lần) là tiên tiến nhất, và nó được cho là chuyển động của tay nhảy nam. → Múa ba lê