Rodney Jones

english Rodney Jones


1956.8.30-
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở New Haven, Connecticut.
Còn được gọi là Rodney Bruce Jones.
học cùng John Lewis tại City College ở New York và học cùng Bruce Johnson. Biểu diễn tại 'Five Spot' in '74 và được chơi ở Mỹ với Chico Hamiltonnhững người khác. Sau đó, họ thành lập nhóm riêng và biểu diễn ở khu vực xung quanh New York vào năm '80 -83. Trong thời gian này, tôi đã đi du lịch với Darwin Gross ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Vào năm '83, anh là người chơi ghi-ta cho Lina Horne, sáng tác và sắp xếp 'Người mở London', và trong '85 là một thành viên của cô.