Don Bagley

english Don Bagley


1927.7,18-
Máy nghe nhạc bass của Mỹ.
Sinh raThành phố Salt Lake, Utah.
Anh ấy đã nhận được lời giới thiệu âm nhạc cho Arthur Pubst, v.v., và hoạt động trong các nhóm như Shooty Sherock và Wingy Manon vào năm 1945. Vào năm 48, anh ấy thuộc nhóm Dick Pearce, và trong thập niên 50, anh ấy cũng biểu diễn cùng Stan Kenton Dàn nhạc. Sau khi hoạt động trong Dàn nhạc Les Brown, anh đã nghỉ hưu từ mặt trận jazz.