Grigorii Vasil'evich

english Grigorii Vasil’evich Aleksandrov


1903.1,23-1983.12.19
Nhà làm phimnhà văn Liên Xô.
Sinh ra ở Y-xa-nia.
Cùng với Eisenstein, ông là đồng đạo diễn, đồng đạo diễn, đồng tác giả của một kịch bản. Ông cũng là thành viên Ủy ban Lựa chọn Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lenin. Các tác phẩm chính của anh bao gồm "Tình cảm lãng mạn" ('31), "Nhà soạn nhạc Glinka" ('52) và "Lenin Thụy Sĩ" ('66).