Ali · Baba

english Ali · Baba

Tổng quan

Ali Baba là một nhân vật trong truyện dân gian Ali Baba và Bốn mươi tên trộm .
Ali Baba cũng có thể tham khảo:
Nhân vật trong " Câu chuyện ngàn đêm ". Tuy nhiên, câu chuyện về Ali · Baba không có trong văn bản gốc, mà học giả phương Đông Galan đã đưa nó vào một bản dịch tiếng Phápphổ biến một truyền thuyết Ả Rập nhất định. Hai anh em Kashim và Ali Baba chiến đấu vì kho báu bị bọn trộm giấu, anh em con gái bụng bị giết và Ali · Baba được cứu bởi sự di chuyển của nô lệ Marjana. Khoan một lỗ hang giấu kho báu <Mở, vừng! > Là một câu thần chú nổi tiếng.