ống xả

english discharge tube

Tổng quan

Trong điện tử, Dekatron (hoặc Decatron , hoặc nói chung là ống đếm khí ba pha hoặc ống đếm phát sáng hoặc ống catốt lạnh ) là ống đếm thập kỷ chứa đầy khí. Dekatrons được sử dụng trong máy tính, máy tính và các sản phẩm liên quan đến đếm khác trong những năm 1950 và 1960. "Dekatron", giờ là nhãn hiệu chung, là tên thương hiệu được sử dụng bởi Ericsson Telephones Limited (ETL), của Beeston, Nottingham (không bị nhầm lẫn với TelefonAB Ericsson của Stockholm).
Ống điện tử sử dụng dẫn điện do phóng điện trong khí. Ống xả catốt nóng bao gồm ống nóng catốt thủy ngân chỉnh lưuthyratrons, vv Đối với ống xả cathode lạnh, Geiger-Muller quầy, đếm ống xả (đếm ống), ống phóng điện phát sáng, thủy ngân chỉnh lưu, ống xả điện áp không đổi, relay Một ống xả , một tia lửa và tương tự. Hầu hết đã được thay thế bởi các sản phẩm bán dẫn.