Mickey Roker

english Mickey Roker


1932.9.3-
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Miami, Florida.
Còn được gọi là Granville William Mickey Roker.
Vào New York năm 1959, và chơi với Gigi Grice, Ray Bryant, Jr. Monss, v.v. Biểu diễn trong '65 -67 Nancy Wilson và '69 -69 Duke Pearson Big Band. Một trong những tay trống tự do bận rộn nhất trong suốt thập niên 60. Vào những năm 70, anh đóng vai trò là tay trống nhà của nhãn hiệu Pablo. Tôi thường đến thăm Nhật Bản trong các nhóm Hank Jones và Ray Brown.