thêm

english plus

tóm lược

  • phép tính tổng của số học, tính tổng của hai hoặc nhiều số
    • tổng của bốn và ba cho bảy
    • bốn cộng ba bằng bảy
  • chất lượng hữu ích hoặc có giá trị

Tổng quan

Plus có thể tham khảo:
Một nhà thơ nữ ở Hoa Kỳ. Năm 1956, ông kết hôn với nhà thơ người Anh Ted Hughes và ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng ly dị sau 6 năm, tự tử vào năm sau. Một mối quan tâm mạnh mẽ về cái chết và sự tái sinh được nhìn thấy trong bài thơ trinh nữ "Colossus" (1960) và tiểu thuyết "Bell Jar" (1963) được xuất bản ngay trước khi chết. Sau khi chết, thơ như "Ariel" (1965), "Winter grove" (1971) và biên tập ngắn "Johnny Panic and the Dream Bible" (1977), Broadcast Drama "Three Women" (1968) Được xuất bản lần lượt, và năm 1981 "Tất cả các bài thơ" đã xuất hiện.