Peder Severin Kryøer

english Peder Severin Kryøer


1851.6,23-1909.11,21
Họa sĩ Đan Mạch.
Sinh ra ở Stavanger.
Tôi học tại học viện ở Copenhagen, tại trường quay ở Bona ở Paris. Xung quanh Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha và Ý, ông tạo ra một thuộc địa nghệ sĩ ở Skagen trên Bán đảo Utrant và trở thành một họa sĩ ánh sáng Skagenian. Kiệt tác là "Mũ của làng Ý".