Tốt nghiệp làng quê

english Graduated town village
Bài hát của Noh. Điều thứ tư . Năm dòng hiện tại. Công việc của ông Kanami . Shite là Onozakamachi lang thang ở tuổi 100 và lang thang như một người ăn xin. Một giọng điệu dữ dội với nhà sư Koyasan, một hồi ức của ngày xưa, một cuộc chiến điên cuồng của một vị thần sâu sắc của Fukusaku (cháu nội), một sự thay đổi tuyệt vời với cảm giác căng thẳng kịch tính như một già.