Giấy Anh

english British paper
Một bài đọc của một du khách gần đó ( Toga Gel Bell (Tsugaisho Shou)). 5 tập 5 tập 9 tập. Kakunin "câu chuyện Kokoro". Được xuất bản vào năm 1749. Hầu hết đó là bản chuyển thể từ câu chuyện của Trung Quốc như "Sự kinh ngạc cũ ", "Eiko Tsunehiko", v.v., lấy thời đại vào thời Trung cổ và viết nó bằng hỗn hợp từ tiếng Nhật . Phần thứ hai là "Shigeno Takeshi (Shigeru Takeshi)" (xuất bản năm 1766), phần tiếp theo là "Tập (Hitotsuji)" (xuất bản năm 1786). Satire, giàu chỉ trích.