hướng Tây

english west

tóm lược

  • một vị trí ở phía tây của một quốc gia, khu vực hoặc thành phố
  • điểm la bàn chính là 270 độ
  • hướng tương ứng với điểm la bàn hướng tây

Tổng quan

Tây là một hướng hồng y hoặc điểm la bàn.
Tây hoặc Tây cũng có thể tham khảo:
Một tiểu thuyết gia ở Hoa Kỳ. Tên thật là Nathan Wallenstein Weinstein. Sinh ra trong gia đình Do Thái ở New York. Tôi rời đi sớm với bốn cuốn tiểu thuyết có phong cách kỳ cục mà không thương tiếc nhìn chằm chằm vào mặt tối của cuộc sống. Kiệt tác là "Miss Lonely Hearts" (1933), "Day of locust" (1939). Trong những năm sau đó, tôi đã viết kịch bản cho công ty điện ảnh Hollywood, trải nghiệm này đang được sử dụng cho "ngày châu chấu".