Walter Richard Sickert

english Walter Richard Sickert


1860.5.31-1942-1.22
Họa sĩ người Anh.
Sinh ra ở Munich.
Anh học tại trường nghệ thuật Slade ở London và trở thành học sinh của Whistler. Bị ảnh hưởng bởi sự tương tác với Degas, anh trở thành họa sĩ trung tâm của phong trào Ấn tượng Anh. Ông cũng là thành viên sáng lập của Tập đoàn Camden Town. Có một công việc đại diện như "defacation"