Đúc sáp

english Wax casting
External video
Bronze Casting (direct method), Smarthistory at Khan Academy, accessed January 6, 2013
Adriaen de Vries's Bronze Casting Techniques, J. Paul Getty Museum, accessed January 22, 2013

Tổng quan

Đúc sáp bị mất (còn gọi là "đúc đầu tư", "đúc chính xác", hoặc cire perdue trong tiếng Pháp) là quá trình điêu khắc kim loại trùng lặp (thường là bạc, vàng, đồng hoặc đồng) được đúc từ một tác phẩm điêu khắc gốc. Công việc phức tạp có thể đạt được bằng phương pháp này.
Các ví dụ lâu đời nhất được biết đến của kỹ thuật này là một chiếc bùa bằng đồng hình bánh xe được phát hiện ở Mehrgarh ở miền nam Pakistan. Ước tính bảo thủ của độ tuổi từ ngày carbon-14 hẹn hò với bùa hộ mệnh đến c. 4000 trước công nguyên, làm cho nó 6000 năm tuổi.
Đó là một phương pháp đúc đã được thực hiện như một kỹ thuật đúc cổ xưa, và theo nghĩa rộng gọi nó bao gồm một phương pháp đúc đầu tư dựa trên cùng một nguyên tắc.