Hashimoto Kaneyuki

english Hashimoto Kaneyuki

Tổng quan

Trong tên tiếng Nhật này, tên gia đình là Hashimoto.
Họa sĩ Nhật Bản. Sinh ra ở Kobe. Seki tên thật. Học hỏi từ Kataoka Kimita và Takeuchi Ueho . đã được chấp nhận sau khi trưng bày trong những cuốn sáchtriển lãm đầu tiên, trở thành giám khảo từ triển lãm đầu tiên. Nghiên cứu các bức tranh cổ của Trung Quốc và Nhật Bản, thêm biểu hiện hiện thực vào kỹ thuật của Shijotranh văn học , và đạt được một biểu hiện phong phú. Tác phẩm là "Genomu", "thơ Kuran", v.v.